domingo, 17 de enero de 2010

Javito, Raponchi, Grordorf, Cheli, Zumbi y Conchita

Los últimos hijos de la oscuridad. Dedicado a Couce por ser tan sagaz.

BOCETO PARA ÁLBUM ILUSTRADOKiwi salmantino.

Chichito

zzzzzzzzzzzzzzzzz